Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

powrót

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny został utworzony na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz.1334).

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to tzw. II filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych. Przedsiębiorcy zajmujący się organizowaniem imprez turystycznych, będą obowiązani odprowadzać składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od każdego uczestnika imprezy turystycznej. Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty:

15 PLN/os – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
13 PLN/os – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę
10 PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
0 PLN/os – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe do krajów mających granicę lądową z Polską

Więcej szczegółów ->DZIENNIK USTAW

Tel.: +48 728 939 279biuro@abdar.pl