Ubezpieczenie w podróży

powrót

Klienci podróżujący z BP ABDAR ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 • Adres: ul. Przyokopowa 31 01-208 Warszawa
 • Infolinia: 0 801 120 120 lub +48 22 50 56 506

W trakcie wycieczki każdy z klientów otrzymuje numer polisy ubezpieczeniowej oraz telefon alarmowy do ubezpieczyciela.

Przed wyjazdem sugerujemy również wyrobienie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).

UBEZPIECZENIE  W TRAKCIE PODRÓŻY:

Bezpieczne podróże - SZCZEGÓŁY

Wszyscy klienci, biorący udział w naszych wycieczkach objęci są ubezpieczeniem:

WYCIECZKI PO POLSCE:

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków : 10 000 PLN

WYCIECZKI ZAGRANICZNE EUROPA /z wyjątkiem ROSJI i BIAŁORUSI/:

 • Koszty leczenia: 10 000 EUR
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków: 15 000 PLN
 • Ubezpieczenie bagażu: 1 000 PLN

WYCIECZKI ZAGRANICZNE ROSJA i BIAŁORUŚ:

 • Koszty leczenia: 30 000 EUR
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków: 15 000 PLN
 • Ubezpieczenie bagażu: 1 000 PLN

W przypadku gdy uczestnik choruje przewlekle ma obowiązek dokupić rozszerzenie do ubezpieczenia od chorób przewlekłych którego nie obejmuje podstawowe ubezpieczenie. Cena dopłaty do ubezpieczenia z chorobami przewlekłymi: 5,94 zł/osoba/dzień.

CO TO JEST CHOROBA PRZEWLEKŁA: 
WWW.PORADNIKZDROWIE.PL
 

UBEZPIECZENIE  KOSZTÓW REZYGNACJI:

Ubezpieczenie kosztów imprezy - SZCZEGÓŁY

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Ubezpieczenie wykupowane przez BP ABDAR jestze zwrotem 100% poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów i obejmuje m.in poniższe przypadki:

 • nagła choroba
 • nieszczęśliwy wypadek
 • śmierć bliskiej osoby,
 • następstwa choroby przewlekłej,
 • szkoda na mieniu powstała w wyniku zdarzenia losowego,

CENY:

 • Kwota wycieczki do 3 000 PLN/osobę - 4,55% wartości wycieczki
 • Kwota wycieczki od 3 000 PLN/osobę - 4,83% wartości wycieczki

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W RAZIE SZKODY DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH W SIGNAL IDUNA:

Ubezpieczenie 2017 / 2018

KARTA EKUZ:

EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) to dowód ubezpieczenia w NFZ, stosowany w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). EKUZ jest bezpłatny i jest wystawiany na każdego ubezpieczonego z osobna, także na dziecko w formie plastikowej karty bez zdjęcia. 

EKUZ uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej osoby podróżujące w celach turystycznych w sytuacji nagłej, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz przewidywany czas pobytu w kraju UE/EFTA w placówkach mających umowę z tamtejszą kasą chorych (odpowiednikiem NFZ) na zasadach obowiązujących w kraju pobytu. 

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Tel.: +48 728 939 279biuro@abdar.pl