Wniosek wizowy na Białoruś

powrót

WIZY NA BIAŁORUŚ

W celu wyjazdu na Białoruś wymagane jest wyrobienie wizy turystycznej. Dokumenty niezbędne dla uzyskania wizy niezależnie od celu pobytu to:

 • wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy. Formularz wniosku należy wypełnić i wydrukować (w wyjątkowym wypadku wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem) oraz ręcznie podpisać się pod wnioskiem. Wniosek musi być wypełniony starannie i czytelnie (w przypadku ręcznego uzupełniania wniosku). Powyżej załączony jest również szablon jak powinien wyglądać poprawnie uzupełniony wniosek;
 • paszport - powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony (co najmniej są 2).
 • Jedno zdjęcie:

  1. rozmiar 3,5 x 4,5 cm;

  2. kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe;

  3. wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle;

  4. nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej;

  5. zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;

  6. przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami.

 

Wiza jest niewymagana w przypadku wycieczek tylko i wyłącznie do regionu Brzeskiego i Grodzieńskiego. Jako że w trakcie wycieczki Białoruś Klasyczna zwiedzamy inne regiony - wiza jest wymagana. Wiza będzie wyrabiana na ok miesiąc przed wyjazdem - otrzymacie Państwo od Nas wniosek wizowy, który nalezy starannie uzupełnić i odesłać wraz z paszportem i zdjęciem oraz dowodem wpłaty opłaty za wizę (70zł) kurierem na adres: 

BP ABDAR
ul. Kościuszki 30/2
30-105 Kraków

Przed wysłaniem wniosku kurierem prosimy o wysłanie do na adres biuro@abdar.pl celem sprawdzenia, czy wniosek jej poprawnie uzupełniony.

Poniżej podajemy terminy do których zbierany będzie komplet dokumentów potrzebnych do wyrobienia wizy grupowej. Wnioski przesłane po tych terminach będą realizowane w trybie indywidualnym. Aby zabezpieczyć Państwa przesyłkę, oraz aby dotarła ona w teminie prosimy o wysyłanie wniosków kurierem - niestety zdarzało się że przesyłki realizowane pocztą tradycyjną nie dotarły na czas i musiały być wyrabiane w trybie indywidualnym.

Dla osób, które muszą mieć wyrobioną wizę w innych terminach, lub przesłały dokumenty po terminie składania wniosków istnieje możliwość wyrobienia wizy w trybie indywidualnej. Koszt takiej wizy to 60 EUR + koszty transportu do Warszawy.

Najczęstsze błędy popełniane przy wypełnianiu wniosku:

 • nieprawidłowe rozmary zdjęcia;
 • błędnie uzupełniane dane adresowe (w polu dom należy wpisać numer domu/bloku a nie np. dom jednorodzinny, dom szeregowy czy blok);
 • niepełne dane zakładu pracy, emeryci i rencisci powinni wpisać tylko EMERYT lub RENCISTA, bez podawania adresów ZUS-u, osoby bezrobotne wpisują tylko BEZROBOTNY
 • punkty 16-22 oraz 29-32 powinny być uzupełnione identycznie jak na szablonie; często popełnianym błędem są źle uzupełniane obwody (zamiast Grodnieńskiego - Grodziecki, Grodniecki) oraz punkt 31;
 • punkty 34-39 powinny być uzupełnione dokładnie, nawet jeśli małżonek / małżonka nie uczestniczą w wyjeździe
 • częstym powodem odrzucenia wniosku jest również uszkodzony paszport.
Tel.: +48 728 939 279biuro@abdar.pl